वैदेशिक सहायताका लागि दाता सम्मेलन गर्छौं- मेयर ब्याञ्जु
शान्ति तामाङ काठमाडौं, चैत २०