हटाउनु छ काठमाडौंको धुलो, हाम्रो ध्यान छ 'ग्लोबल वार्मिङ' र 'क्लाइमेट चेन्ज'मा
शक्तिबहादुर बस्नेत