खारेजमा परेका कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत
विराटनगर, चैत १६