गिरिजाबाबुु हामी सबैको अभिभावक : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं, चैत ७