प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एकै जना बन्ने, अवधि तोक्ने राम्रो हो : ईश्वर पोखरेल