पत्तै नपाई एनआरएन हाईज्याक
डा. लोक भट्टराई
डा. लोक भट्टराई सम्पर्क इमेल: [email protected]