मेडिकल कलेजहरुको मुद्दा पेसी किन सरेको सर्यै?
जीवन क्षत्री
जीवन क्षत्री