चन्द्रमा खुल्नुअघिको अपरान्ह
नारायण वाग्ले
नारायण वाग्ले