काठमाडौंमा म बस्ने टोलको नामै 'कुइरेपुर'
याकप कसेल काठमाडौं, भदौ ४