द्वन्द्वकालीन न्यायको विषय उठाउँदा सरकार किन आतंकित?
{"status":"success"}