दिल्लीमा ओली चुकेको कार्यसूची
 अमित ढकाल
अमित ढकाल