कर्णाली प्रदेशको अवस्था र अबको बाटो
माधव चौलागाईं (फान्चौरी)
माधव चौलागाईं (फान्चौरी)