कपाल बाँध्ने रबरबाट सुरू गरेको कामलाई ब्रान्ड बनाउँदै १८ वर्षीया जया
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, असार ४