२०७३ सालमा निस्कीएका यीँ ५ पुस्तक 'पद्मश्री पुरस्कार'का लागी छानीए
सतोपाटी, काठमाणडौँ
सतोपाटी, काठमाणडौँ