एउटा जन्मान्धको सपना
 दीपेन्द्रसिंह थापा
दीपेन्द्रसिंह थापा