जोमसोम-कागबेनी गुड्ने सवारी साधनलाई समय तालिका
सुन्दर कुमार थकाली   मुस्ताङ, साउन ३