मुस्ताङको स्याङखोलामा बन्यो अस्थायी ‘मोटरेबल’ पुल 
सुन्दर कुमार थकाली मुस्ताङ, असार २७