पुँजी धेरै चाहिने भएकाले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई
रमेश लम्साल काठमाडौँ, असार १८