काठमाडौँ उपत्यका अन्धकार हुने खतराबाट जोगियो
रमेश लम्साल काठमाडौँ, असार १७