स्थानीय तहमा बजेट थुप्रियाे, केन्द्रमा राजश्व कुर्दै सरकार
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, पुस २१