कपाल रूखो र सुख्खा भयो? यसरी बनाउनुहोस् सुन्दर
सेतोपाटी काठमाडौँ, साउन १०