बिजुलीको बिल अब मोबाइलबाटै भुक्तानी
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, भदौ ४