विश्वकै महँगा स्मार्टफोन बनाउने कम्पनी बन्द हुने
सेतोपाटी बेलायत, साउन १