तपाईंको हातमा मोबाइल छ? अब पैसा बोक्नुपर्दैन
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, असार २६