सार्क स्याटेलाईटको प्रयोगबारे सरकारले अध्ययन थाल्यो
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, असार २२