टेलिकम कम्पनीहरुको परम्परागत व्यापार यसरी हुँदैछ सिफ्ट
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, असार २२