दसैंको बेला खाना पकाउने ग्यासको अभाव
कञ्चनपुर, असोज १२