मुस्ताङको टुकुचेबाट साउनदेखि १३.६ मेगावाट बिद्युत
सुन्दर कुमार थकाली मुस्ताङ असार २६