रिद्धिसिद्धि सिमेन्टको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न