आर्थिकस्तर उकास्दै मोरङ कटहरीका ग्रामिण महिला
पथरी (मोरङ), साउन ७