तीन जिल्लामा खनिज प्रशोधन केन्द्र स्थापना
काठमाडौं, साउन २