विवादमै सकिने भो ‘टान’को दुईवर्षे कार्यकाल
सिवी अधिकारी काठमाडौँ, असार ३१