व्यापार प्रबर्द्धनमा सरकारी नीति नै बाधक
लुम्बिनी, मंसिर ६