चाउचाउ बिक्रीबाट मासिक २ लाख आम्दानी
रामपुर, पाल्पा, मंसिर ५