राष्ट्र बैंकबाट हट्यो ३० वर्षे सेवा अवधि
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, असोज ९