प्राइभेटबाट पव्लिकमा गए ५९ कम्पनी, सर्वसाधारणले पाउलान् त स्वामित्व ?
कमल नेपाल काठमाडौं, साउन ५