मौद्रिक नीतिप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया
काठमाडौँ, २५ असार