नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘नोट प्रर्दशनी कक्ष’ निर्माण गर्ने
सेतोपाटी काठमाडौं, असार २३