तरलता समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध
काठमाडौँ, पुस १८