बजाजले ल्यायो सबैभन्दा सस्तो र सानो कार, १ लिटरमा ३६ किमी चल्ने
एजेन्सी, असार ३०