केटीएम मोटरसाइकलको भारतीय बजारमा मूल्य घट्यो
एजेन्सी, असार २२