भोल्भोले पेट्रोल-डिजेल इन्जिन पूर्णरूपमा बन्द गरी विद्युतीय गाडी मात्र उत्पादन गर्ने
एजेन्सी, असार २२