नौ कक्षा पास गरेका दिलीपले बनाए कम्प्यूटरबाट चल्ने मोटरसाइकल, के छ खास?
एजेन्सी, असार २२