७२ घन्टामै तीन लाख बुकिङ भएको कारको उत्पादन सुरु
एजेन्सी, असार २०