अब लाइसेन्स लिन नयाँ नियम, लिखित र ट्रायलले मात्रै नपुग्ने
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, असार १८