भूकम्प पीडित कृषकलाई आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण
भक्तपुर, असार२८