जग्गा बन्धकी लिएर सामूहिक बदाम खेतीमा महिला
 हरि बाँस्तोला पोखरा, असार २४