नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पुगे बेलायत
फडिन्द्र भट्टराई लन्डन