लन्डनको क्यामडेन मार्केटमा आगलागी, नेपाली व्यावसायीको पनि धनमाल नष्ट
फडिन्द्र भट्टराई लन्डन, असार २७