अमेरिकी सेनाद्वारा पाकिस्तानी सेनाको भुक्तानी रोक्का
अमेरिका, साउन ७